Як націоналізм роблять посміховиськом, або “від дурної голови людям горе”

#Ukraine
Я завжди була патріотом і націоналістом, і ці два слова для мене існують в такій формулі патріот=націоналіст. Не більше і не менше. Але я не поважаю, коли користуючись статусом чи принципом  "тупо хочеться заробити", люди роблять речі які кидають тінь на патріотизм, українізацію і усе що з цим пов’язано. До чого я веду.

Завжди вважала, що хірург=хирург (рос.) але мені нещодавно сказали, що ні. Я дуже була здивована. А нещодавно знайшла відповідь на це питання.

Трохи з «Російсько-українського медичного словника з іншомовними назвами», який виданно в Києві в 2000 році «Благодійним Фондом «Третє Тисячоліття» тиражом 20 тисяч екземплярів.
Автор – Нечай (Нечайив) Станислав Владиславович, редактор О. Мусий. (Подписано в печать 17.03.2000, отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ЗАО «Киевская книжная фабрика». Украина, 01054, г. Киев-54, Воровского, 24,Фонд «Третє Тисячоліття», 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 48, тел. (044) 220-93-43, электронная почта: FondTT@iatp.kiev.ua.

Азот – душець
Акушер-гинеколог – пологожінківник, положник-жіночник, поліжник-жіночник
Аллотрансплантат – іншопересадок, іншопересадець
Амбулатория – прихідня
Аммиак – смородець
Анабиоз – знеживлення, відживлення
Анальгетики – протибільники, знебільники
Аналептики – оживники, піднесники
Анализатор – розслідник
Аналитический – розслідний, розслідувальний
Аптека – комора, сховище
Аптекарь – ліківник
Аритмия – нелад, нерівномір’я
Астма – ядуха
Астма бронхиальная – дишкова задуха
Астма сердечная – дава, жаба
Астматик – ядушник, дихавичник, вихлець
Бактериальный – тоїжковий, дріб’янковий
Бактерии анаэробные – безкисенці, безкиснивці, безкиснеживці
Бактерициды – паличковбивники
Бактериология – паличківство, паличківництво
Бактериолог – паличківець, паличківник, паличкознавець, дріб’янкознавець
Бешенство – каз, скаженівка
Библиотека – книгозбірня
Билирубин – жовчочервонобарвень
Биология – живництво, живознавство
Биолог – живник, живознавець
Бинт – повій
Биопотенциал – життєзарядоспроможень, життєзарядоспроможець
Биопрепарат – живоприготовень
Биопсия – живовзяття
Биосинтез – животворення, живостворення
Брюшная жаба – черевножаба
Бюллетень – обіжник, повідомник
Вакцина – щепа, щепина
Веко – повіка, кліпка
Ванная – купільник, купільниця
Вата – бавна
Вегетарианство – рослиноїдство, рослиноїддя, м’ясоутриманство
Вегетарианец – рослиноїд, рослиноспоживач, м’ясоутриманець
Ветеринар – тваринолікар
Вещество – твориво
Вещество пищевое – кормина
Вещество составное – складень
Вибратор – двигтяр, дрижар, тремтяр
Вибрион – звивень, звивчик, дрижчик, півшрубень, півпаличка
Виварий – тварильня
Вирус – дрібень, дрібець
Витамин – життєдай, життєдаєць, житівник
Всасывание – всісання, вбирання, всякання
Гайка – шрубка, нашрубок
Газообразный – газуватий
Галлюциноген – ввижальнопричинець
Гастроэнтеролог – шлункокишківник
Гематолог – кровник, кровознавець
Гемоглобин – кровокулець, кровочервень, червонокровобарвень
Геморрой – почечуй
Ген – творець
Геном – спадкосукуп
Генератор – породжувач
Гинекология – жінківництво, жіночництво, жіночівництво
Гинеколог – жінківник, жіночник, жіночівник, жінкознавець,
Геронтолог – старечівник, старечознавець
Гигиена – хворобозапобіжництво, хворобозапобігознавство
Гигиенист – здоровнівець
Гидроцефал – водоголовець
Гимнастика – руханка
Глина – мула
Госпитализация – улікарнення, ушпиталення
Грудная полость – огрудна дуплина
Грибок – пліснявка
Грипп – хрипень, хрипка
Дебаты – суперека
Дегазатор – газознешкідник
Дезинсекция – комаховигуб
Дезодоратор – висморідник
Дерматолог – шкірник, шкіряник, шкірівник
Деталь – подробиця
Диабет сахарный – солодиця, цукриця
Диабетик – сечовиснажець
Диагноз – розпізнава
Диагноз дифференциальный – розрізняльна розпізнава
Диагност – розпізнавець
Диагональ – навкісся, косина
Диаметр – перетинник, пересічник
Диетолог – харчівник, харчознавець
Диск – круглець, круглень
Диссертация – міркування, ступенепраця
Дистиллятор – перегінник, перекрапник
Дистиллят – перегін, перекрап
Душ – прискалець, дощівець
Душевая – прискальня, дощівня
Жижа – рідота
Жир – товщ
Заключение – завершення, підсумок
Заряд – наснага
Засосать – засмоктати, зассати
Зигзаг – кривуля
Зоофилия – тваринолюбство, твариноперелюб
Изобилие – повня, ряснота, рясота
Изолятор – відокремник, відокремня
Изъян – ганж
Иммунитет – відпорність, захисність
Иммуноглобулины – опорокульці
Иммунология – опірництво, опірнивництво
Иммунолог – опірник, опірнівник
Ингаляторий – вдихальня, пародишня
Инструкция – настава, поука
Инфаркт миокарда – знекровозмертвіння серцем’язу
Инфекционист – заразнівець, заразлівець
Ионизатор – зарядорухівник, зарядоурухівлювач
Ипохондрик – нудьговик, пригніченець
Иридодиагностика – веселкорозпізнава
Каверна – печера, дуплина
Камера – уміщина, вміщина
Канализация – проточення, каналення
Кандидоз – білогриб’я, білогрибчатість
Канцер – пістряк
Канцерогенез – пістряковитвір
Карантин – заразострим, заразозатрим
Кардиология – серцівництво, серцезнавство
Кардиолог – серцівник, серцезнавець
Карлик – низькоросток, малоросток
Кислота – кислина
Кишечник – кишківник, кішковик
Клей – глей, ліпило
Клиницист – лікарник, лікарнівець
Коллектив – збір
Комплекс – сукуп, зв’яз
Консультант – радця, дорадник, порадник
Концентрат – згуст, зосереда
Кофермент – співшумило, співбродило, співквасило
Курортология – оздоровницівництво, здоровщинознавство
Лабиринт – плутанка
Лаборант – дослідовець
Лаборатория – дослідня, робітня
Лазарет – лічниця, військолічниця
Лейкоз – білокрівцеопух, білокрівцезлоопух
Лепет – белькотання, жеботіння
Лесбиянство – жінколюбство, жінколюб’я, жінкоперелюб
Магнетизм – притягацтво
Магний – магн, магнець
Магнит – притягач, притягальник
Маммолог – грудівник, грудознавець
Минипуляция – оруда
Манипуляционная – орудня
Медицина – лічництво
Медицинский – лічний, лічничий
Микроб – дрібноживець
Микробиология – дрібноживництво, дрібноживознавство
Микробиолог — дрібножиттєзнавець
Моллюск – м’якуш
Мозг головной – головомозок
Мозг задний – задомозок
Мозг передний – передомозок
Морг – трупарня
Невропатолог – нервохворобовик, нервохворобівник
Невролог – нервник, нервовик, нервівник, нервознавець
Нематоды – круглі хробаки
Нозология – хворобництво, хворобівництво
Номенклатура – назвоперелік
Норма – звича, звичня
Онкология – пухлинництво, опухівництво, опухознавство
Операционная – орудня, втручальня, викональня
Операция – оруда, орудування, втрута
Опухоль – опух
Организм – істота, тіло, устрій
Ортопед – випрямник
Палец указательный – вказівник, вказівець
Парадокс – дивовижа
Паразит – чужоїд, галапас
Паразитология – чужоїдознавство, галапасознавство
Паталогический – хворний, хворівний
Педерастия – чоловіколюбство, чоловікоперелюб
Педиатр – дітолікар
Пенис – прутень
Подагра – ногосечоквасся
Презерватив – запобіжник, уберігач, чепчик
Препарат – виготовень, приготовень
Процедура – захід
Проктоспазм – гузнівкостиск, гузнівкоспазм
Проктит – кутниця, гузниця, прямокишковозапал
Психиатрия – душолікарство
Психоанализ – душорозклад
Пульс – гоп’як, живець, живчик, бійник
Радиоактивность – випромінність
Радиолог – промінник, променівець, променівник, променезнавець
Рахит – кривуха
Реаниматолог – оживлівник, оживлівничник, оживлознавець
Реаниматор – оживник, оживляч, оживлювач
Рентген – променеобраз, променезнімок, променевідбиток
Рецептура – приписництво
Садизм – знущальництво
Санитар – здоровник
Санобработка – здоровообробка, здоровничообробка
Сибирская язва – телій, жабур
Симулянт – удавач, удавальник
Спирт метиловый – деревовинець
Спирт этиловый – винець
Стоматология – зубарство, зубівництво
Стоматолог – зубар, зубівник, ротознавець
Стоматолог-хирург – зубар-різальник, зубівник-різальник, ротознавець-різальник (женщины: зубарка-різальниця, зубівниця-різальниця, ротівниця-різальниця)
Терминология медицинская – лікарське позначництво (називництво)
Термометр – тепломір
Тест – випроба
Токсикоз – труя, трутизна
Токсикология – отруйнівництво, отрутознавство
Токсин – труя, отрута
Тонометр – тискомір
Травматолог – ушкодівник, ушкодознавець
Тремор – дрижаки, дрожі, дрижачка
Труп – мертвяк
Тугоплавкий – важкотопкий
Умозаключение – умовивід
Уролог – сечівничник, сечознавець
Урология – сечівничництво, сечознавство
Фантом – лялька
Фармакология – лікодієзнавство
Фармакопея – лікоопис
Фармакотерапия – ліколікування
Фармацевт – ліківник, лікознавець
Феномен – з’явисько
Фермент – шумило, бродило, квасило
Физиотерапевт – природолікувач
Фото – світлина
Фрагмент – зламок
Фтизиатрия – сухотівництво, сухотознавство
Фтор – світень
Футляр – сагайдак, шабатурка
Хаос – безладдя
Химия – речовинозміна
Хирург – різальник
Хирургический – різальний
Хлор – зеленець
Центр – осереддя
Центрифуга – відосередківка, відцентрівка
Цинга – гнилець
Цистерна – вмістище
Черепа измерение – череповимір
Шлиф – тонкоспил
Шприц – впорсник, порскавка, штрикавка
Шприц-тюбик – штрикалочка, порскавочка
Щитовидный – щитуватий
Экскрет – виділень, виділок
Эксгумация – труповикоп
Экспертиза – вислід, вислідження
Электрический – зарядний, зарядовий
Электричество – зарядність
Электрокардиограмма – зарядосерцезапис
Электротравма – зарядопошкода
Элементарный – первневий
Эмульсия – бовтанка, бовтачка
Эндокринология – внутрішньозалозництво, внуртрішньозалозівництво
Эрекция – розпукання, розпуклення, набубнявіння
Эритема – червонівка
Эхоэнцефалограмма – луномозкозапис
Ядовитый – трутизний, трутинний

А ведь гинеколога предлагают назвать еще и «піхвознавцем» или «піхвозаглядачем», а презерватив – «нацюцюрником».

Теперь другая цитата из медицинского словаря руско-украинско-латинско-английского/ (Сост. Е.И. Шапкин, В.В. Никонов, В.Е. Шапкин) Под ред. проф. В.В. Никонова. – Х.: Консум, 1998. – 640 с. ISBN 966-7124-32-0

Последовательность слов следуйщая: русский – то, что написал ТС – украинский.
Амбулатория – прихідня – амбулаторія
Аммиак – смородець – аміак
Аптека – комора, сховище – аптека
Бактерициды – паличковбивники – бактеріциди
Бинт – повій – бинт
Бюллетень – обіжник, повідомник – бюлетень
Вакцина – щепа, щепина – вакцина
Ванная – купільник, купільниця – ванна
Вещество – твориво – речовина
Вещество пищевое – кормина – речовина харчова
Вирус – дрібень, дрібець – вірус
Галлюциноген – ввижальнопричинець – галюциноген
Геморрой – почечуй – такого термина нет!!!
Гинеколог – жінківник, жіночівник – гінеколог
Гимнастика – руханка – гімнастика
Глина – мула – глей
Грудная полость – огрудна дуплина – грудна порожнина
Грипп – хрипень, хрипка – грип
Дезинсекция – комаховигуб – дезінсекція
Дезодоратор – висморідник – дезодоратор
Диагноз – розпізнава – діагноз
Душ – прискалець, дощівець – душ
Жир – товщ – жир
Иридодиагностика – веселкорозпізнава – іридодіагностика
Каверна – печера, дуплина – каверна
Карантин – заразострим, заразозатрим -карантин
Клей – глей, ліпило – клей
Коллектив – збip – колектив
Медицина – лічництво – медицина
Микроб – дрібноживець – мікроб
Морг – трупарня – морг
Нематоды – круглі хробаки – нематоди
Операционная – орудня, втручальня, викональня – операційна
Пенис – прутень – пеніс
Презерватив – запобіжник,уберігач, чепчик – презерватив
Препарат – виготовень, приготовень – препарат
Пульс – гоп’як, живець, живчик, бійник – пульс
Реаниматор – оживник, оживляч, оживлювач – реаніматор
Санитар – здоровник – санітар
Стоматолог- зубар, зуб вник, ротознавець – стоматолог
Труп – мертвяк – мрець, труп.
Уролог – сечівничник, сечознавець – уролог
Фермент – шумило, бродило, квасило – фермент
Хирург- різальник – хірург
Шприц – впорсник, порскавка, штрикавка – шприц
Эксгумация – труповикоп – ексгумація
Электротравма – зарядопошкода – електротравма
Эмульсия – бовтанка, бовтачка – емульсія
Эрекция – розпукання, розпуклення, набубнявіння – ерекція

Advertisements

15 thoughts on “Як націоналізм роблять посміховиськом, або “від дурної голови людям горе”

 1. вынос мозга%)
  на самом деле учила и теорию перевода, и мучили в универе этим. но из этих слов практически ничего не слыхала… мало того, из них очень малый процент реально используемых.

 2. До націоналізму це мало стосується. Екстремальний мовний пуризм притаманний багатьом лінгвістичним наукам (таких бугогашечок в російських анналах теж можна знайти до біса). В деяких мовах, наприклад ісландській, вони приживаються на 99%.

 3. Какой смєшной єзик!
  В івриті також слова вигадували, коли почали відроджувати цю мову, бо за час коли її використвовували лише в релігійних обрядах з”явилась величезна кількість нових понять. А зараз ми маємо бути у захваті від кальки з російської, бо вона нам звична для вуха. І тепер купа навігласів рве животи або обурюється. Все не читав, але астма – ядуха мені знайоме. З термінологією не знайомий: не лікар і не хронічний пацієнт.
  Не готовий дискутувати на тему, бо не є спеціалістом. Так само як і переважна більшість попередніх і наступних коментаторів.

 4. цей словник не має жодного стосунку до націоналізму, для чого знов і знов роздувати роздуту з нічого тему?

 5. Абсолютно відверто вважаю діяльність типу «Російсько-українського медичного словника з іншомовними назвами» замовленням Російського ФСБ. Тим більше, що “ядовитый”=”отруйний”. І так далі. Може навіть в Росії робилось.

 6. товщ,всякати,отрута, і ще пару слів все своє життя використовую спілкуючись українською, а от деякі слова, раптом що, прийдеться вчити спеціально ;)))

 7. я проти словників, які з українізації роблять комендію. Я хочу щоб усі підручники були українською, але таким писакам словників я б забороняла писати книжки взагалі.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s